Salainen poliisi

Ala agentiksi. Pelaa pokeria.

Pokeritulojen verotus: ETA, muu maailma ja mafiapelit

Verohallinto on julkaissut ohjeen pokeritulojen verotuksesta 6.10.2008. Salainen poliisi kommentoi ohjeen keskeisiä kohtia sekä antaa oman tulkintansa mafiapeleistä.

Ohje taustoittaa perusteellisesti syyt, miksi arpajaisvoitot Euroopan talousalueella (ETA) toimeenpannuissa arpajaisissa (kuten pokeripelissä) ovat tuloverolain 85 § mukaan verovapaita. Eniten keskustelua herättänyt kysymys pokeripiireissä on ollut:

Minkä kriteerin mukaan pokerisaittia arvioidaan, kun ratkaistaan, onko kyse ETA:n sisällä toimeenpannuista arpajaisista?

Onko kyse yhtiön kotipaikasta, pokerilisenssistä, serverien sijainnista vai joistain näiden vaihtoehtojen yhdistelmästä vai vielä jostain muusta seikasta kuten asiaa käsittelevän verovirkailijan mielentilasta? Valitettavasti verohallinnon ohje ei ole tässä niin yksiselitteinen kuin useimmissa muissa kysymyksissä.

"Käytännössä pelaajan voi olla vaikeata todeta, onko internetpelin toimeenpano tapahtunut edellä kuvatulla tavalla Euroopan talousalueen valtiossa. Yleensä voidaan lähteä siitä, että peli on toimeenpantu tuloverolain 85 §:ssä tarkoitetulla tavalla Euroopan talousalueen valtiossa, jos pelin toimeenpanijan rekisteröity kotipaikka on siellä ja toimeenpanijalla on lisenssi tai toimilupa pelin järjestämiseen tuossa valtiossa, milloin lisenssi tai toimilupa vaaditaan. Peli voidaan myös katsoa toimeenpannuksi Euroopan talousalueen valtiossa, jos sen on toimeenpannut siellä oleva pelin järjestäjän kiinteä toimipaikka tai sivuliike. Epävarmoissa tapauksissa verovelvollisen kannattaa ilmoittaa tulo veroilmoituksessaan ja esittää asiasta selvitys.

Tekstin pohjalta kriteerit ovat siis, että

  1. toimeenpanijan rekisteröity kotipaikka tai kiinteä toimipaikka tai sivuliike on jossain ETA:n valtiossa
  2. toimeenpanijalla on lisenssi tai toimilupa pelin järjestämiseen jossain ETA:n valtiossa, milloin lisenssi tai toimilupa vaaditaan

Muotoilu "milloin lisenssi tai toimilupa vaaditaan" antaa ymmärtää, että Suomen verottaja ei välttämättä edellytä lisenssin tai toimiluvan olemassaoloa, vaan kyse on siitä, että toimeenpanija toimii kyseisen ETA-maan pelisääntöjen mukaisesti. Sekin jää tulkinnanvaraiseksi, miten vahvaa läsnäoloa ETA-maassa vaaditaan "kiinteän toimipaikan tai sivuliikkeen" ehdon täyttymiseksi. Toisaalta koko joukko saitteja, kuten Ongamen Eurobet, iPokerin VC Poker, Boss Median Pokerheaven sekä Party Poker voidaan näillä kriteereillä varmuudella nimetä ETA-saiteiksi.

Miten verotettava tulo lasketaan? Mitä investointeja tai tappioita voi vähentää, mitä ei?

Toinen keskustelua herättänyt kysymys on, miten verotettava tulo lasketaan. Joissain ohjetta edeltäneissä spekulaatioissa on esitetty, että tappioita ei saisi vähentää ollenkaan, eli bruttovoitot verotettaisiin täysimääräisesti tuloina. Tämä johtaisi monessa tapauksessa tilanteeseen, jossa pelaajalta verotettava tulo olisi moninkertainen verrattuna verovuoden nettovoittoon eli todelliseen tuloon.

Kaikkien pelaajien iloksi voi Paavo Lipposen sanoin todeta, että järki voittaa. Verotettava tulo lasketaan verohallinnon ohjeen mukaan verovuoden nettovoitosta, eli veronkanto perustuu hyvän hallintotavan mukaisesti verovelvollisen todelliseen maksukykyyn. "…kunkin vuoden verotettava tulos tästä toiminnasta tulee laskea vähentämällä pokerin pelaamisesta verovuoden aikana saaduista tuloista pokerin pelaamisesta verovuoden aikana aiheutuneet kulut."

Huomionarvoista on, että ETA- ja ei-ETA-voittoja tarkastellaan myös vähennysten osalta erikseen. ETA;n sisältä saadut voitot ovat verottomia, mutta toisaalta "[k]ulut, jotka kohdistuvat Euroopan talousalueella järjestettyihin peleihin, joista saatu voitto on tai olisi tuloverolain 85 §:n nojalla verovapaa, eivät ole lainkaan vähennyskelpoisia." Periaatteessa ETA-saittien verottomuus voi siis kääntyä jopa pelaajaa vastaan. Tarkastellaanpa tässä yleisen mielenkiinnon vuoksi seuraavaa teoreettista tilannetta:

  1. Pelaaja voittaa ei-ETA-saitilta 20 000$ ja häviää samalle ei-ETA saitille 10 000$. Hänen reaalinen verovuoden kokonaistuloksensa on 10 000$. Verotettava tulo on 10 000 dollaria.
  2. Pelaaja voittaa ei-ETA saitilta 20 000$ ja häviää samalle ei-ETA saitille 2000$. Lisäksi hän häviää nettona 8000$ ETA-saitille. Hänen reaalinen verovuoden kokonaistuloksensa on edelleen 10 000$, mutta verotettava tulo on 18 000$. ETA-saitille kärsityt nettotappiot eivät siis ole vähennyskelpoisia.

Ammattipelaajat ovat verotuksen kannalta hieman eri asemassa kuin harrastajapelaajat:

Käytännössä saattaa esiintyä myös tapauksia, joissa pokerin pelaaminen ei ole pelkästään harrastusluonteista, vaan henkilö pelaa pokeria päätoimisesti osallistumalla turnauksiin ja saa pelaamisesta toimeentulonsa. Tällainen toiminta voi olla perusteltua katsoa varsinaiseksi tulonhankkimistoiminnaksi. Menojen vähennyskelpoisuuden kannalta tämä merkitsee sitä, että henkilöllä on oikeus vähentää ansiotulosta pokeritulon hankkimisesta johtuneet menot periaatteessa myös siltä osin kuin ne ylittävät verovuonna pokerin pelaamisesta saadut tulot.

Miten sponsorisopimusten hyöty verotetaan?

Kuten te kullanmurut tiedätte, Salaisella poliisilla on ollut neuvottelun alla sponsorisopimus, joka sisältäisi mahdollisuuden pelata joitain Keski- ja Itä-Euroopassa järjestettäviä turnauksia. Sen tähden toimistolla on tavattu erityisen tarkkaan verohallinnon ohjeen sponsorisopimuksia koskevaa osuutta.

Jo ohjeen intro tarjoaa sponsoroitavilla kylmää kyytiä: Tuloverolain 85 § on poikkeus tulon veronalaisuutta koskevasta yleisperiaatteesta. Poikkeussäännöksenä sitä on tulkittava ahtaasti. Tästä seuraa muun muassa, että verovapaus voi koskea vain sellaista tuloa, joka on saatu välittömästi arpajaisista. Varsinainen sponssiosuus jatkaa samalla linjalla: Tuloverolain 29 §:n mukaan veronalaista tuloa ovat säädetyin rajoituksin kaikki verovelvollisen rahana tai rahanarvoisena etuutena saamat tulot. Sponsorilta saatuun suoritukseen ei sovellu tuloverolain 85 §, koska se ei ole välittömästi arpajaisista saatua tuloa. Koska sitä ei ole muutenkaan säädetty verovapaaksi, se on pelaajan veronalaista tuloa.

Verohallinnon logiikka on tässä ymmärrettävä ja hyväksyttäväkin. Sponsorisopimuksesta saatava hyöty ei ole arpajaisvoitto vaan sopimusasia. Käytännössä monen sponsorisopimuksen mielekkyys voi kyseenalaistua ottaen huomioon, että

  • sponsorisopimuksen välitön hyöty (esim. buy-in 10 000€ ja matkakulut 3000€) tulee kokonaisuudessaan verotettavaksi tuloksi sponsoroitavalle
  • arpajaisista saatava potentiaalinen hyöty menee jossain jakosuhteessa esim. 40/60 pelaajalle ja sponsorille
  • hyvänkään pelaajan expected ROI ei 10 000€ turnauksessa liene realistisesti kuin ehkä 50%. (Isojen live-turnausten ROIta on tosin todella vaikea arvioida, koska niiden luonne ja pelaajakanta on varsin poikkeuksellinen, eikä kukaan pelaa niitä tilastollisesti riittävää määrää todellisen ROIn arvioimiseksi.)

10 000€ turnauksessa odotettava tuotto olisi 50% ROI:lla laskettuna 5000€. Tuotto pienenee tästäkin, kun otetaan huomioon jakosuhde pelaajan ja sponsorin välillä. Kuvitellaan että jakosuhteessa 50/50 pelaaja saisi 2500€. 13 000€:sta (sponsorisopimuksen välitön hyöty) maksettava vero on muiden tulojen määrästä riippuen esimerkiksi haarukassa 4000€ – 7000€. Eli pakkasen puolelle mennään, tai toivotaan muna pystyssä, että juuri tässä turnauksessa kortti napsuu niin kivasti, että expected ROI ylitetään kirkkaasti.

Käytännössä sponsorisopimuksien tekijöiden on huomioitava verokysymys jo sopimusta tehtäessä. "Ilmainen" lippu turnaukseen ei ole sponsoroitavalle ilmainen, vaan siitä pulitetaan pitkä penni verottajalle.

ETA ja sen ulkopuolinen maailma ovat tässäkin suhteessa siinä mielessä erilaisia, että

  • ETA:n sisällä saatava voitto on verotonta, kaikkialta muualta saatava voitto verollista
  • ETA-maassa pelattaessa kulut eivät ole vähennyskelpoisia, missä tahansa muualla pelattaessa ne ovat vähennyskelpoisia

Koti- ja mafiapelien verollisuus ja vähennyskelpoisuus

Laillisissa tai laittomissa kotipeleissä missä tahansa maailmassa saavutettu hyöty on veronalaista tuloa, jollei Suomen verotuksen alainen voittaja pysty osoittamaan, että peli pelattiin ETA-maassa ja että kyseisen maan lainsäädännössä on asiaa koskeva porsaanreikä. Salainen poliisi ei tunne tällaista ETA-maata. Kaikki koti- ja mafiapelit kaikkialla ovat siis aina veronalaisia ja vähennyskelpoisia.

Esimerkki: Pelaaja kutsutaan pelaamaan Venäjän mafian kanssa sveitsiläiseen alppihotelliin. Järjestäjä maksaa matkaliput ja ylöspidon Sveitsissä. Palkkaa ei makseta, mutta järjestäjä maksaa pelaajan sisäänoston yksityiseen turnaukseen hotellin kabinetissa. ETA-statuksella ei ole merkitystä. Pelaajan saama matkalippu on veronalaista tuloa, samoin ylöspito. Edelleen pelaajan sisäänosto on kokonaan veronalaista tuloa. Myös pelaajan mahdolliset voitot ovat veronalaista ansiotuloa. Kuitenkin mikäli turnaukseen pääsy edellyttää esimerkiksi frakin käyttöä, pelaajan saattaa olla mahdollista vähentää verotettavasta tulostaan ainakin frakin vuokrakustannukset, poikkeustapauksessa ostokulut jaksotettuina poistoiksi usealla verotusvuodelle.

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että osallistuminen mafiapeleihin kääntyy helposti tappiolliseksi. Toisaalta matkat voi ottaa viihteenä ja vaatia ykkösluokan asemesta halpalentoyhtiön lippua ja hotellista tallimajoitusta. Käytännössä tällaiset menettelyt eivät yleensä sovi järjestäjille. Kannattaakin aina esittää niin kovaa pelaajaa, että lentokoneeseen ei nousta ilman pelaamisesta maksettavaa palkkiota, joka verojen jälkeen kattaa lennoista ja majoituksesta koituvat verot.

Erikseen on huomattava, että rikollisin keinoin saavutettu hyöty tuomitaan poikkeuksetta kokonaan valtiolle. Esimerkiksi Suomen rajojen sisällä sallitaan vain tavanomaiset kotipelit, joissa panosten taso on matala. Toisaalta verottajan intressissä ei ole selvittää ulkomailla pelattujen pelien lainmukaisuutta ulkomaan lainsäädännön mukaan. Ongelmia syntyy kuitenkin helposti, mikäli pelimatkalla tullaan tietämättäkin sotkeuduttua rahanpesuun.