Salainen poliisi

Ala agentiksi. Pelaa pokeria.

Offshore-yhtiöiden käyttö

Artikkelin aiheena on rahaliikenne.

Suuri osa maailman yritystoiminnasta on järjestetty osin tai kokonaan offshore-yhtiöiden kautta. Tällöin yhtiö perustetaan niin sanottuun veroparatiisiin ja hoidetaan liiketoiminta tämän yhtiön kautta joko veroparatiisissa tai sen ulkopuolella.

Tyypillisiä offshore-yhtiöiden käyttäjiä ovat lentoyhtiöt, laivanvarustamot, nettikasino- ja nettipokeriyhtiöt, nettilompakoita tarjoavat pankit, muut offshore-pankit, palkkasoturien välittäjät, asekauppiaat, rogue-agentit, poikkeuksellisen varakkaat yksityishenkilöt ja rikolliset. Esimerkiksi suomalaiset lentoyhtiöt ovat tiettävästi käyttäneet tällaisia ulkomaisia yhtiöitä lentokonejärjestelyissä, ja Finnjet-laivan ympärillä sen elonkaaren loppuvaiheissa vilahdelleista yhtiöistä monet ovat tällaisia

Offshore-yhtiön käyttö voi olla täysin laillista. Tämä riippuu käyttötarkoituksesta ja käyttötavasta ja on tapauskohtaista. Offshore-yhtiö on täysin laillinen yhtiö rekisteröintimaansa lainsäädännön mukaan.

Syyt offshore-yhtiön käyttöön ovat verojen pakoilu ja yksityisyyden tarpeen toteuttaminen.

Agentin offshore-tarpeet…

Agentti voi käyttää offshore-yhtiötä työnantajan määräyksestä tai toimeksiantajan toiveesta. Omaan lukuunsa agentti voi valmistella eläkkeellejääntiään tai rakentaa valmiiksi poistumisvalmiutta hätätilanteita varten. Agentti ei yleensä voi käyttää offshore-varojaan ennen kuin eläke tai uhka realisoituu, jolloin varojen tulee olla välittömästi käytettävissä. Turvallinen ratkaisu edellyttää toiminnan ja varojen hajauttamista eri valtioihin ja eri rahoituslaitoksiin, koska varojen tulee olla turvattuja vuosikymmenten ajan.

Offshore-toiminta sisältää aina merkittäviä riskejä, joista agentti tekee kartoituksen.

Verot

Veroparatiisi on nimensä mukainen, eli se tarjoaa rekisteröimilleen yhtiöille alhaisen verotuksen. Valtio hankkii käyttövaransa esimerkiksi verottamalla kansalaisiaan voimakkaasti.

Eräillä alueilla yhtiöltä ei peritä lainkaan tuloveroa, jos sen liiketoiminta tapahtuu muualla kuin veroparatiisissa (esimerkiksi Yhdysvaltojen osavaltio Delaware).

Yksityisyys

Tyypillinen veroparatiisi ei anna mitään yhtiön rekisteröintitietoja ulkopuolisille kysyjille. Asia täytyy varmistaa toimintamaakohtaisesti. Esimerkiksi Suomessa osakeyhtiön omistajien ja korkeimman johdon (toimitusjohtaja, prokuran haltijat, hallitus, hallintoneuvosto) tiedot ovat julkisia.

Välittäjät

Käytännössä offshore-yhtiön perustaminen ilman välittäjää on liki mahdotonta. Toiminta vaatii maan kielen, lainsäädännön ja jossain määrin hallintokulttuurin tuntemusta. Lisäksi tyypillisesti vaaditaan joko paikallinen bulvaani hallinnoimaan tai vähintään paikallinen rekisteröity agentti yhtiön yhteystiedoksi.

Internet on pullollaan enemmän ja vähemmän luotettavia offshore-yhtiöiden järjestelijöitä. Koskaan ei tule lähettää rahaa järjestelijälle, jonka toiminnasta ei ole täyttä varmuutta. Suomessa offshore-yhtiöitä järjestelee esimerkiksi kansainvälisen OCRA-konsernin Suomen-toimisto.

Kulut

Kuluja tulee perustamiskustannusten lisäksi vuotuisista rekisteröinti- tai muista maksuista valtiolle sekä paikallisen välittäjän palveluista, jotka on pakko ostaa vuodesta toiseen. Nämä voivat nousta hyvin korkeiksi, joten offshore-yhtiö tulee kyseeseen vain huomattavan liikevaihdon, omaisuuserän tai verohyödyn kyseessäollen.

Delaware-yhtiö

Delaware-yhtiö on helppo perustaa ja riskit ovat pieniä. Delaware on Yhdysvaltojen osavaltio. Osavaltiot saavat itse määrätä yhtiölainsäädännöstään, ja Delawaressa se on paitsi kattava yleisesti myös salliva offshore-näkökulmasta.

Tämänhetkisten tulkintojen mukaan ulkomaalaisella omistajalla ja hänen omistamallaan yhtiöllä ei ole verovastuuta Delawareen osavaltiotasolla ja Yhdysvaltoihin liittovaltiotasolla, kun yhtiöllä ei ole toimintaa Yhdysvalloissa eikä se myöskään saa tuloja Yhdysvalloista. Molemmat säännöt täytyy huomioida täydellisesti!

Delaware-yhtiö voi soveltua hyvin eri alueilla kiertävälle keikkatyöläiselle kuten konsultoivalle palkkasotilaalle, sillä juuri missään ei muodostu sellaista oleskelua, että joutuisi noudattamaan lyhytaikaisen asemamaan verosäädöksiä eikä kotimaan verotus useinkaan koske riittävän pitkiä ulkomaisia komennuksia.

Yhdysvallat on vakaa valtio, jonka lainsäädännössä ei tapahdu suuria muutoksia nopeasti. Yhdysvaltalainen yhtiö nauttii valmiiksi hyvää arvostusta ympäri maailman (vertaa naurusaarelaiseen yhtiöön). Verokohtelu on edullista. Internet pursuaa delawarelaisia agentuureja, jotka rekisteröivät ja hoitavat työkseen Delaware-yhtiöitä, joten kilpailu myös painaa hintoja alas.