Salainen poliisi

Ala agentiksi. Pelaa pokeria.

Auton käyttö

Salaisen agentin perustoimia kenttäolosuhteissa on auton käyttö. Useimmiten agentti käyttää omaa, viraston hankkimaa autoa. Harvoin annetaan valtuudet käyttää vierasta autoa. Artikkelissa kerrotaan, miten vieras auto hankitaan ja miten sitä käytetään.

Artikkeli käsittelee kaupunkiolosuhteita. Maaseudulla pätevät lopuksi annettavat rajoitukset.

Oman auton käyttö

Tavallisinta on käyttää viraston määräämää tai sen määräyksestä hankittua autoa. Auto voi olla toimeksiantajan nimiin rekisteröity tavallinen virka-auto, jolloin sitä ei käytä salainen agentti, agentin jollekin henkilöllisyydelle rekisteröity tai jollekin kolmannelle rekisteröity agentin hallinnassa oleva auto. Autoa käytetään salaisiin tehtäviin ainoastaan, jos sen jäljet ovat riittävästi peitetyt. Tällaista autoa ei käytetä erittäin salaisiin tehtäviin, jolloin kyseeseen tulee ainoastaan vieras auto tai joskus myös niin sanottu peitetty auto.

Auto on kehittyneissä kaupunkiolosuhteissa aina parempi valinta kuin moottoripyörä tai mopo. Tietyissä erityistehtävissä sekä tietyissä kaupungeissa moposkootteri on ainoa kyseeseen tuleva, ja auton käyttö on kiellettävä.

Vieras auto

Agentti voidaan joskus määrätä ottamaan auto luvattomasti käyttöön. Yleensä agentti etsii tällaisen auton itse, harvoin sen sijainti annetaan, toisinaan annetaan valmis auto tietyssä sijainnissa.

  1. Auto on otettu sellaisenaan käyttöön riittävine asiapapereineen. Auto on täysin käyttökelpoinen kunnes se ilmoitetaan viranomaisille.
  2. Auton käyttö voidaan varmentaa tekemällä esimerkiksi Suomen lainsäädännön mukainen omistuksensiirtomerkintä asiapapereihin, jotka on joko saatu haltuun tai väärennetty. Suomen laki mahdollistaa seitsemän päivän autonkäytön ilman rekisterimerkintää pelkällä omistuksensiirtomerkinnällä rekisteriotteen ilmoitusosassa.

Auton omistajanvaihdos voidaan merkitä rekisteriin esimerkiksi Suomessa pelkkien asiapapereiden voimalla. Tällaisessa tarvitaan välikäsiä. Menettelyssä ei ole mitään mieltä, koska se ei tuota mitään hyötyä.

Vieraalla autolla voidaan joutua viranomaisen pysäyttämäksi. Tilanne on yleensä riskitön ylläolevalla menettelyllä. Riskin realisoituessa yleisesti agentti palautetaan kotimaahansa vailla muita seuraamuksia kuin tuleva tylsä työpöytäelämä alipalkatussa virastotehtävässä.

"Peitetty auto"

Suomenkielinen termi on vakiintumaton; näin puhutaan automiesten kesken.

Auto on hallinnassa. Samanmallisen ja -värisen auton rekisteriote ja -kilvet (erittäin tärkeä kohta) otetaan hallintaan. On ensiarvoisen tärkeää hallinnoida molemmat. Tällaisella autolla voidaan toimia rajoitettu aika hyvin turvallisesti. Turvausta voidaan parantaa mahdollisella omistuksensiirtomerkinnällä. Menettely on yleinen alamaailmassa ja hyvin valitettava aiheuttaessaan merkittävää viranomaistyötä. Yleisesti kaikki rekisterikilpivarkaudet rekisteröidään.

Auton varsinainen käyttö

Oleellisinta on peiton onnistuminen eli läsnäolon kätkentä. Yksittäistä autoa ei paikanneta kaupungista, jollei sitä erityisesti etsitä. Tätä tilannetta on vältettävä, olipa auton muoto mikä tahansa: oma, vieras, peitetty… Tarvittaessa autojen vaihto järjestetään. Erityishuomio turvakameroihin. Erityistehtävissä vaihdot järjestetään valvomattomissa sisätiloissa, joista on useita ajoväyliä.

Maaseudun erityisolosuhteet

Autojen määrä on vähäinen maaseudulla, mikä asettaa erityisiä vaatimuksia auton käytölle. Agentti pannaan väistämättä merkille autoineen. Autoa ei missään olosuhteissa oteta ensi kertaa käyttöön varsinaisessa käyttöpaikassa. Mitään autoa ei tulisi koskaan ottaa käyttöön maaseudulla. Yleisesti oleskelua maaseudulla on vältettävä. Siirtymät järjestyvät soveliaimmin julkisin kulkuvälinein. Vain hätätapauksessa voidaan toimia lyhyt aika kuumalla autolla.

Erityisalueet ja muut kulkuneuvot

Erityisalueilla yksinäinen agentti voi toimia vain äärimmäisissä poikkeustapauksissa. Näillä alueilla ei yleensä voida järjestää peitetoimia. Läsnäolo ja turva voivat perustua vain joukkovoimaan, ja operaatiot ovat yleensä sotilaspohjaisia ja toiminta sotilaskalustolla. Kalusto voidaan järjestää tunnuksettomana. Tulee huomioida kaluston mahdollinen jättäminen jälkeen ja kaluston tunnistettavuus piiloseikoista. Tällainen kalusto hankitaan käyttötarkoitukseen kansainvälisiltä markkinoilta eikä se ole omaa varastokalustoa.